Blog: “Van Eijsden tot Mookerheide”

Bestuursvisie voor het komende jaar

Het is een kleine week geleden inmiddels dat wij door de ALV gekozen zijn als bestuursleden van de Jonge Socialisten Limburg. Met een vol jaar voor de boeg waarin we naast onze gebruikelijke activiteiten ook nieuwe activiteiten willen presenteren én campagne willen voeren voor de Tweede Kamerverkiezingen, hopen we een goed begin te maken door onze leden over onze visie voor het komende jaar te informeren. Wat willen we dit jaar eigenlijk bereiken? Wat zijn onze doelstellingen? En hoe hopen wij die te verwezenlijken?

De provincie door

We zijn het oude bestuur erg dankbaar voor hun goede werk dat ze verricht hebben sinds de twee Limburgse afdelingen gefuseerd zijn tot één JS Limburg. Dat werk willen we doorzetten en daarom blijven we ook in het oog houden dat onze activiteiten verspreid over de hele provincie plaatsvinden. Hierbij worden we dit jaar voor het eerst gesteund door regiovertegenwoordigers; Zakaria in Venlo, Janine in Roermond en Maren in Maastricht. Door de lokale politiek in de gaten te houden en met plannen voor activiteiten te komen werken we samen om jongeren in heel Limburg te bereiken. Jintro zet daarbij ook in op maatschappelijke activiteiten, waardoor we met de poten in de klei en de handen uit de mouwen goed werk kunnen verrichten.

Leden, leden, leden

Ledenwerving en -activering behoren ook dit jaar tot onze hoofddoelstellingen. We hebben ambitieuze doelen gesteld om onszelf uit te dagen veel nieuwe leden te werven, ook buiten de grote steden. Dit willen we onder andere te doen door de samenwerking aan te gaan met lokale PvdA-afdelingen, samen met andere politieke jongerenorganisaties of alleen scholen te bezoeken door de hele provincie en onder andere flyeracties in dorpscentra en stations ten tijde van de TK-campagne. Tegelijkertijd hopen we veel huidige leden te bereiken en actief deel te laten nemen aan onze activiteiten en in onze campagne. We leggen de lat hoog en we gaan er vol voor.

Communicatief sterk

Om alle leden goed op de hoogte te houden over al die activiteiten, plannen en ledenwerfacties zullen we tweewekelijks een nieuwsbrief versturen met alle informatie voor de komende periode. Ook Facebook wordt daarbij regelmatig ingezet voor acties en activiteiten te promoten, evenals onze WhatsApp-groep. Zit je nog niet in de WhatsApp-groep? Neem dan contact met me op (0648506443)! Daarnaast hebben we als afdelingsbestuur afgesproken elke week een blog online te zetten, telkens geschreven door andere bestuursleden over verschillende onderwerpen, om op die manier een kijkje in de keuken te geven.

En verder...

Werken we samen met de andere politieke jongerenorganisaties om een overkoepelend verband op te zetten, waardoor we samen meer activiteiten naast onze eigen activiteiten kunnen aanbieden aan onze leden. Om onze leden een beter handvat te geven om ons als bestuur te controleren en bovendien om de afspraken met betrekking tot regiovertegenwoordigers voor de toekomst vast te willen leggen hopen we op de eerstvolgende ALV een afdelingsreglement aan te nemen, in aanvulling op het HR en de Statuten van de landelijke vereniging.

Tot slot mag je van ons als afdelingsbestuur verwachten dat we ons actief inzetten voor onze idealen: voor vrijheid, duurzaamheid en solidariteit, tegen onrecht en ongelijkheid. Dat zullen we blijven doen bij de gemeenten en de provincie, in heel Limburg, van Eijsden tot Mookerheide.

Categorieën: Bestuur, Blogs

Jonge Socialisten in de PvdA