Blog: “Scholenbezoek”

Blog van penningmeester Omar

Afgelopen week vond in Weert het Limburgse voorcongres plaats. Daar waren ook een aantal JS’ers (waaronder ondergetekende) van de partij om onze moties en amendementen te verdedigen. Dit had succes! De meeste werden goedgekeurd en worden in het landelijk congres aan de leden voorgelegd.

Het doet mij deugd zoveel mensen zo enthousiast en actief bezig te zien zijn met politiek in het algemeen en ons verkiezingsprogramma in het bijzonder.

Zoveel passie voor politiek moet je zeker niet overal verwachten. Dit bleek wel afgelopen maandag tijdens een scholenbezoek aan het Romboutscollege in Brunssum. Samen met Milan van de JOVD was ik daar om een gastles te geven over politieke jongeren organisaties. Op een enkeling na was niemand echt geïnteresseerd in politiek. Gelukkig deden ze wel allemaal actief mee met onze les. Deze les bestond onder andere uit een stukje over PJO’s in het algemeen, iets over de JS en de JOVD en een quiz om de politieke kennis van de leerlingen te toetsen. Op het einde stelde de klas een aantal goede vragen en waren er toch een aantal leerlingen die het in een PJO zitten wel leuk leek. Al met al was het denk ik een succes en was het voor herhaling vatbaar, we hopen het dan ook uit te rollen naar meerde Limburgse scholen.

Het is niet zo dat de leerlingen opeens massaal lid wilde worden van de JS of de JOVD maar dit was ook niet de opzet van ons bezoek. In tegendeel we waren er niet om reclame te maken voor onze eigen PJO maar voor PJO’s in het algemeen en om ze eens na te laten denken over politiek. Om met de woorden van Georg Christoph Lichtenberg te spreken; “men moet de mensen niet leren wat ze moeten denken, maar hoe ze moeten denken.” En ik ben er van overtuigd dat als ze zelf nadenken ze vanzelf bij ons terecht komen.

Categorieën: Bestuur, Blogs

Jonge Socialisten in de PvdA