Blog “Integratie bereik je niet met de uitsluiting van het Nederlanderschap”

Blog over de behandeling van de naturalisatietermijn in de Eerste Kamer

Integratie bereik je niet met de uitsluiting van het Nederlanderschap. Blog over de behandeling van de naturalisatietermijn in de Eerste Kamer.

Gisteren behandelde de Eerste Kamer het wetsvoorstel verlengen van de naturalisatietermijn. Dat voorstel houdt in dat nieuwkomers 7 jaar moeten wachten voor ze de Nederlandse nationaliteit mogen aanvragen. De Jonge Socialisten Limburg vinden dat integratie het beste bereikt kan worden door nieuwkomers zo snel mogelijk volwaardig mee te laten doen. Dat bereiken we niet door de naturalisatietermijn te verlengen, aangezien migranten dan langer voor spek en bonen meedoen.

Uit onderzoek blijkt dat migranten meer kans hebben op betaald werk, wanneer ze sneller Nederlander worden. Wanneer we de integratie willen bevorderen, zorgen we er dus voor dat nieuwkomers niet te lang hoeven te wachten om te mogen naturaliseren. De regering zou juist moeten zorgen voor onderwijs, taalcursussen en een beter perspectief op de arbeidsmarkt.

Het krijgen van een Nederlands paspoort is voor veel migranten hét bewijs dat ze er echt bij horen. Je krijgt dan immers volwaardig stemrecht, en wordt een gelijkwaardige burger van ons land. Wie bij een inburgeringsceremonie gaat kijken, kan dit gevoel van blijdschap van de gezichten aflezen! Gelukkig liet de PvdA fractie in de Eerste Kamer duidelijk weten zich niet in het wetsvoorstel te kunnen vinden, en de termijn op de huidige 5 jaar te willen houden.

Wij vinden het van belang dat migranten de Nederlandse waarden leren kennen en actief mee kunnen doen in onze samenleving. Het vinden van een baan is daarvoor ontzettend belangrijk. We zien nu al dat als gemeenten en werkgevers samenwerken, nieuwkomers veel makkelijker werk vinden. Omdat de integratie van nieuwkomers door het verlengen van de naturalisatietermijn moeilijker wordt, zijn de Jonge Socialisten Limburg erg trots op de Eerste Kamerfractie van de PvdA. We hopen dan ook van harte dat dit wetsvoorstel aanstaande dinsdag sneuvelt.

Categorieën: Bericht

Doe mee
Jonge Socialisten in de PvdA