Doneer

Elke euro telt; voor de campagne en om jongeren aan de JS en de PvdA te binden.

Met alle kleine beetjes zijn wij al ontzettend blij. Wij danken u hartelijk voor uw steun voor de Jonge Socialisten Limburg!

Uw donatie

  • Hiermee machtigt u de Jonge Socialisten in de PvdA om het bovengenoemde bedrag te incasseren van uw rekening, ten behoeve van de Jonge Socialisten Limburg. Dit betreft een eenmalige machtiging.

Doneren aan de Jonge Socialisten Limburg kan ook door het bedrag over te maken naar

NL08 RABO 0387 5339 23

onder vermelding van ‘Donateur 2017’. Als u een PayPal account heeft, kunt u ook doneren via onze donatiepagina aldaar: www.paypal.me/jslimburg.

De Jonge Socialisten in de PvdA beschikt over een zogenoemde ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Voor u betekent dat concreet dat uw gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.

Jonge Socialisten in de PvdA